Day 2 highlights – Bouchard, Wozniak & Konta

Wednesday, Jul 27